• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Odpadové hospodárstvo

Vývozový kalendár odpadu - 2019

ZBER  KOMUNÁLNEHO  A  SEPAROVANÉHO  ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - ROK 2019

1. Komunálny odpad:  Zberné nádoby opatrené nálepkou od firmy Fúra, resp. čierne vrecia s logom FÚRA

Separovaný zber: Vrecovým spôsobom

2. Papier :

Zbiera sa: Noviny, časopisy, katalógy, prospekty a letáky, kancelársky a baliaci papier, zošity, knihy, lepenka, kartóny.
Nezbiera sa: voskovaný papier, obaly z mrazených výrobkov, kopírovací papier a špinavý papier, použité plienky.

3. Pet fľaše

Zbiera sa: Fľaše z minerálnych vôd a nápojov (ich objem je potrebné
znížiť, napr. zošliapnutím)

4. Zmiešané plasty a  pet fľaše:

Zbiera sa:
fľaše z minerálnych vôd a nápojov a kozmetických prostriedkov (tzv. kúpeľňové plasty), fólia,
kelímky z masla, jogurtov (čisté, vypláchnuté, fľaše z rastlinných
olejov, mikroténové sáčky (nie TESCO-tašky).

Nezbiera sa: Plastové obaly znečistené a z nebezpečných látok, guma,
podlahové krytiny, molitan, polystyrén, PVC.

5. Kovové obaly:

Zbiera sa: konzervy, oceľové a hliníkové plechovky od nápojov, kovové
vrchnáky z fliaš, kovové tuby, hliníkové viečka, napr.z jogurtov,
alobal.

Nezbiera sa: Kovové obaly silno znečistené, napr. farbami.

6. Sklo :

Zbiera sa: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo (musí byť rozbité).

Nezbiera sa: porcelán a keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovky,  
autosklo.

7. Elektroodpad:    

Zbiera sa: televízory, rádia, chladničky, sporáky, žehličky, počítače, monitory, kulmy, telefóny, vysávače, fritézy a pod.

Nezbiera: vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče