• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka HAJNIK-valné zhromaždenie

Pozemkové spoločenstvo Hajnik-Medzany, Medzany 113, 082 21 Medzany

P O Z V Á N K A

Vážený pán /pani

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva : Pozemkové spoločenstvo Hajnik -Medzany, ktoré sa uskutoční :

25.6.2017 ( nedeľa) o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu obce Medzany

Program :

1. Otvorenie zhromaždenia

2. Návrh na schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh na schválenie mandátnej a návrhovej komisie a správa o účasti na zhromaždení

4. Správa výboru a dozornej rady za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2016

6. Návrh na rozdelenie zisku a návrh na vysporiadanie dlhu od OcÚ Medzany

7. Rôzne - Diskusia

8. Návrh uznesenia

9. Schválenie uznesenia - hlasovanie

10. Ukončenie zhromaždenia

František Miško, predseda výboru PS,

informácie č.t. 0950 380 701

V prípade, ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Vami určený zástupca, tento sa musí pri prezentácii preukázať obdržanou pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie na druhej strane pozvánky.

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie.

V Medzanoch dňa 15.5.2017

Zoznam aktualít

Pagačare vara guľaš - FOTOGALERIA
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 2017/18 sobota 19.08.2017 o 15,00 hod. * TJ Petrovany - FK Požiarnik Medzany 1 - 7
Výzva na predloženie cenovej ponuky -bezdr.rozhlas
Výzva na predloženie cenovej ponuky
.
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 22.kolo 18.06.2017 o 17.00 hod. TJ Sokol ŠM Jakubova Voľa - FK Požiarnik Medzany 6 - 1
Výzva na predloženie cenovej ponuky
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga, muži 2016/17 22.04.2017 o 16.00 hod. Športklub Prešov B - Medzany A 10 - 8
Výzva na vypracovanie cenovej ponuky
Výzva-sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!
1