• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zápis do Materskej školy

Z Á P I S

V čase od 30.apríla 2018 do 31. mája 2018 sa bude konať v Medzanoch zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019.

K zápisu je potrebné priniesť :

- rodný list dieťaťa

- písomnú žiadosť zákonného zástupcu (uviesť dôvod umiestnenia dieťaťa do MŠ)

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,ktoré má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní

- za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( zákon č. 245/2008 Z.z. -školský zákon) je potrebné potvrdenie od špecialistov (výchovné poradenstvo a  prevencia, CPPPaP, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).

Poznámka : Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.).

Zoznam aktualít

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV sobota 16.06.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 0 - 3
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 18.kolo 10.06.2018 o 17.00 hod. TJ PODHORAN POLOMA - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2017/18 21.04.2018 o 16.00 hod. Medzany A - ŠaZZ Trnkov A 5 - 13
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!