• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Medzany

082 21 Medzany 152

žiada o vypracovanie cenovej ponuky na eletromontážne práce

na novostavbu Materskej školy Medzany

Obec Medzany vyhlasuje verejnú súťaž na dodávku

Elektromontážne práce na novostavbu Materskej školy, dielní a spojovacej chodby ( hlavný prívod, náklady na materiál,náklady na práce,  náklady na montážne práce vrátane bleskozvodu - bez svietidiel).

Do projektovej dokumentácie Vám bude umožnené nahliadnuť a oboznámiť sa s názvami položiek, množstva a technickej správy v kancelárii Obecného úradu v Medzanoch každý pracovný deň v čase od 7,00 hod.  do 9,00 hodiny a od 16,00  hod.do 18,00 hodiny po telefonickej dohode na tel. čísle  0905 445 280.V nutných prípadoch Vám to bude umožnené po telefonickej dohode aj mimo určených hodín.

Termín podávania cenových ponúk je od 28. mája 2018 do 5. júna 2018 (vrátane) do 18,00 hodiny. Cenovú ponuku žiadame doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu medzany@obecmedzany.sk.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté starostom obce na tel. čísle 0905 445 280.

V Medzanoch dňa 28.05.2018

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Prenájom nehnuteľnosti
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 15.12.2018 o 16.00 hod. Medzany A - OŠKST Bzenov-Janov B 17 - 1
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Súťaž na vnútorné omietky
Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!
1