• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Prieskum trhu

Obec Medzany

Obecný úrad Medzany

Vec: Prieskum trhu s nízkou pridanou hodnotou

     Obec Medzany v zastúpení starostom obce Jozefom Kipikašom vypisuje pre stavebné firmy s oprávnením na podnikanie súťaž na realizáciu

"Vnútorné omietky" - novostavba Materskej školy v Medzanoch

Omietky je potrebné vykonať na výmeru 2 000 m2.

V ponuke do súťaže posielajte sumu vykonaných prác za 1m2 spolu s materiálom. Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu Obec Medzany, Obecný úrad Medzany , 082 21 Medzany 152 osobne alebo na emailovú adresu -    medzany@obecmedzany.sk v termíne do 10.08.2018 do 16,00 hodiny.

Nahliadnuť do projektovej dokumentácie, prípadne vykonať obhliadku stavby je možné každý deň po dohode so starostom obce na tel. čísle 0905 445 280.

V Medzanoch dňa 03.08.2018

Kipikaša Jozef,starosta obce

Zoznam aktualít

Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Prieskum trhu
Pozvánka na 3.zasadnutie OZ
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV sobota 18.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2017/18 21.04.2018 o 16.00 hod. Medzany A - ŠaZZ Trnkov A 5 - 13
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!
1