• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Súťaž na zateplenie

Obec Medzany

Obecný úrad Medzany

Vec : Súťaž na zateplenie novostavby MŠ a dielní

Obec Medzany v zastúpení starostom obce Jozefom Kipikašom vypisuje pre firmy na podnikanie s oprávnením súťaž

"Povrchovú úpravu novostavby " -  Materská škola a dielne pre Základnú školu

Objekt MŠ a dielní je pred ukončením a je nutné vykonať vonkajšie práce na fasáde a to zateplenie s konečnou úpravou :

- Postavenie lešenia po obvode celej stavby v rozsahu 760 m2

- Domurovať alebo ináč vhodne upraviť murivo v časti styku obvodového muriva a strechy

- Upraviť výstrešie - štablóny - pohľady a štíty strechy potrebným oplechovaním čelnej dosky, štítov a s následným zateplením

- Montáž zateplenia fasády minerálnou vlnou o hrúbke 150 mm

- Následná škrabaná omietka na celej ploche fasády o výmere 698 m2

Na uvedené stavebné práce potrebný materiál dodáva obec Medzany, nakoľko materiál je už čiastočne zaistený. Je žiadúce vypracovať cenovú ponuku bez materiálu iba na stavebné práce. Cenová ponuka má zahŕňať dopravné náklady a presun hmôt na stavenisku. Vyčíslenú ponukovú cenu žiadame prepočítať na 1 m2 bez DPH a s DPH.

Vyčísliť konečnú cenu pevnú bez dodatkov k  zmluve.

Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu Obec Medzany, Obecný úrad Medzany, 082 21 Medzany 152 osobne alebo poštou prípadne na emailovú adresu - medzany@obecmedzany.sk v termíne do 17.08.2018 do 16,00 hodiny.

Nahliadnuť do projektovej dokumentácie, prípadne vykonať obhliadku stavby je možné každý deň po dohode so starostom obce na tel.čísle: 0905 445 280.

V Medzanoch dňa 09.08.2018

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Prieskum trhu
Pozvánka na 3.zasadnutie OZ
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV sobota 18.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2017/18 21.04.2018 o 16.00 hod. Medzany A - ŠaZZ Trnkov A 5 - 13
Distribučný list pre hromadný email
NEPREHLIADNITE!
1