• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Súťaž na zateplenie

Obec Medzany

Obecný úrad Medzany

Vec : Súťaž na zateplenie novostavby MŠ a dielní

Obec Medzany v zastúpení starostom obce Jozefom Kipikašom vypisuje pre firmy na podnikanie s oprávnením súťaž

"Povrchovú úpravu novostavby " -  Materská škola a dielne pre Základnú školu

Objekt MŠ a dielní je pred ukončením a je potrebné vykonať vonkajšie práce na fasáde a to zateplenie s konečnou úpravou . V  ponuke do súťaže uvádzajte sumu spolu s materiálom bez DPH   a s DPH. Zároveň uveďte IČO firmy.


Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu Obec Medzany, Obecný úrad Medzany, 082 21 Medzany 152 osobne alebo poštou prípadne na emailovú adresu - medzany@obecmedzany.sk v termíne do 07.09.2018 do 16,00 hodiny.

Výkaz - výmer si môžete prevziať osobne alebo na Vaše vyžiadanie Vám bude doručený.Vykonať obhliadku stavby je možné každý deň po dohode so starostom obce na tel.čísle: 0905 445 280.

V Medzanoch dňa 30.08.2018

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Výkup papiera 22.9.2018
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Súťaž na vnútorné omietky
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 1.kolo streda 29.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 1 - 15