• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Medzany

Obecný úrad, 082 21 Medzany 152

O Z N Á M E N I E

o podávaní kandidátnych listín na starostu obce Medzany a poslancov obecného zastupiteľstva obce Medzany pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

1. Kandidátne listiny na  starostu obce Medzany a poslancov obecného zastupiteľstva obce Medzany sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Medzany. Za zapisovateľku MVK obce Medzany bola menovaná Marta Výrosteková.

2. Miestom podávania kandidátnych listín je kancelária obecného úradu v Medzanoch, t.č. 051/4582315, mobil 0908 677 013, e-mail : obec.medzany@post.sk

3. Kandidátne listiny sa podávajú do 11. septembra 2018 do 24,00 hod. a to v pracovné dni nasledovne :

 Pondelok, streda, štvrtok 7,30  - 12,00 hod. 13,00-16,00 hod.
Utorok 7,30 - 12,00 hod. 13,00-17,00 hod.
Piatok 7,30 - 12,00 hod. 13,00-15,00 hod.
 Utorok 11.09.2018 7,30 - 12,00 hod. 13,00-24,00 hod.

Kandidátne listiny kandidujúce subjekty odovzdávajú :

- politické strany alebo koalícia doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca a to  1x originál kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta - 1 x originál oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka

- nezávislý kandidát - doručí kandidátne listiny osobne a to kandidátna listina 1 x originál, vyhlásenie kandidáta - 1 x originál, podpisová listina - 1 x

- ak nezávislý kandidát kandiduje za poslanca a súčasne aj za starostu obce - môže tak urobiť na základe jednej spoločnej podpisovej listiny, pričom v podpisovej listine sa uvedie, že ide o kandidáta na poslanca aj starostu obce Medzany.

Zoznam aktualít

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 17.11.2018 o 16.00 hod. Medzany A - Lemešany C 5 - 13
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
Súťaž na vnútorné omietky