• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Medzany

Obecný úrad, 082 21 Medzany 152

O Z N Á M E N I E

o podávaní kandidátnych listín na starostu obce Medzany a poslancov obecného zastupiteľstva obce Medzany pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

1. Kandidátne listiny na  starostu obce Medzany a poslancov obecného zastupiteľstva obce Medzany sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Medzany. Za zapisovateľku MVK obce Medzany bola menovaná Marta Výrosteková.

2. Miestom podávania kandidátnych listín je kancelária obecného úradu v Medzanoch, t.č. 051/4582315, mobil 0908 677 013, e-mail : obec.medzany@post.sk

3. Kandidátne listiny sa podávajú do 11. septembra 2018 do 24,00 hod. a to v pracovné dni nasledovne :

 Pondelok, streda, štvrtok 7,30  - 12,00 hod. 13,00-16,00 hod.
Utorok 7,30 - 12,00 hod. 13,00-17,00 hod.
Piatok 7,30 - 12,00 hod. 13,00-15,00 hod.
 Utorok 11.09.2018 7,30 - 12,00 hod. 13,00-24,00 hod.

Kandidátne listiny kandidujúce subjekty odovzdávajú :

- politické strany alebo koalícia doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca a to  1x originál kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta - 1 x originál oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka

- nezávislý kandidát - doručí kandidátne listiny osobne a to kandidátna listina 1 x originál, vyhlásenie kandidáta - 1 x originál, podpisová listina - 1 x

- ak nezávislý kandidát kandiduje za poslanca a súčasne aj za starostu obce - môže tak urobiť na základe jednej spoločnej podpisovej listiny, pričom v podpisovej listine sa uvedie, že ide o kandidáta na poslanca aj starostu obce Medzany.

Zoznam aktualít

Výkup papiera 22.9.2018
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie
Súťaž na vnútorné omietky
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 1.kolo 05.08.2018 o 16.30 hod. FK ROMA Jarovnice - FK Požiarnik Medzany 5 - 1
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 1.kolo streda 29.08.2018 o 10,30 hod. *FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 1 - 15