• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

20. decembra 2018 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5.. Stav fin. prostriedkov na účtoch obce

6. Návrh na úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.1

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

 

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Prenájom nehnuteľnosti
Pozvánka na OZ
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 15.12.2018 o 16.00 hod. Medzany A - OŠKST Bzenov-Janov B 17 - 1
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 15.kolo 11.11.2018 o 13.30 hod. FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Jakubova Voľa 0 - 1
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 11.kolo sobota 03.11.2018 o 14,00 hod. *FK Požiarnik Medzany - TJ Sokol Janov 2 - 1
Súťaž na vnútorné omietky
Súťaž na zateplenie
Súťaž-plynové kúrenie