Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369P1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany dňa 13. decembra 2022 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : Hymna Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o výsledkoch voľby starostu… Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie… Čítať viac

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369P1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany dňa 13. decembra 2022 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : Hymna Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o výsledkoch voľby starostu… Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie… Čítať viac

Preberanie kandidátnych listín

Posledný termín na preberanie kandidátnych listín je 30. augusta 2022 v čase od 7,30 do 24,00 hodiny. Zapisovateľ MVK: Marta Výrosteková tel.051/4582315, obec.medzany@post.sk

Všetky aktuality

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.


Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.