Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Medzany.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie

V zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369P1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Medzany dňa 13. decembra 2022 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : Hymna Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o výsledkoch voľby starostu… Čítať viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie… Čítať viac

Preberanie kandidátnych listín

Posledný termín na preberanie kandidátnych listín je 30. augusta 2022 v čase od 7,30 do 24,00 hodiny. Zapisovateľ MVK: Marta Výrosteková tel.051/4582315, obec.medzany@post.sk

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.6.2022

Starosta obce Medzany v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XX. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 17. júna 2022 ( piatok ) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie a kontrola plnenia… Čítať viac

Zber elektroodpadu 6.5.2022

Dňa 6.5.2022 o 7,30 hodine uskutoční firma H+EKO zber elektroodpadu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom firmy bezproblémovú nakládku.

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.3.2022

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XIX.zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania platných pandemických opatrení, ktoré sa uskutoční dňa : 18. marca 2022 (piatok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice… Čítať viac