Preberanie kandidátnych listín

Posledný termín na preberanie kandidátnych listín je 30. augusta 2022 v čase od 7,30 do 24,00 hodiny.

Zapisovateľ MVK: Marta Výrosteková

tel.051/4582315, obec.medzany@post.sk

Zverejnené 18. augusta 2022.
Upravené 26. augusta 2022.