Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Kijovský

Zástupca starostu, Poslanec

Ing. Radko Ander

Poslanec

Ing. Slavko Jurko

Poslanec

Mgr. Andrea Jusková

Poslanec

Marcela Kipikašová

Poslanec

Zverejnené 10. septembra 2021.
Upravené 8. októbra 2021.