Jozef Kipikaša

Starosta

starosta@obecmedzany.sk 0917 877 986

Zverejnené 10. septembra 2021.
Bez úpravy .