Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Medzany.

Uskutočnila sa So 21.1 07:00

Uskutočnila sa Pi 13.1 12:15

Uskutočnila sa So 14.1 14:30

Pozvánka na zasadnutie OZ 8.12.2022

P o z v á n k a Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XXIV. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2022 ( štvrtok) o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa… Čítať viac

Uskutočnila sa Po 27.3 13:17