Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Medzany v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 29.09.2022 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch. Program : Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie… Čítať viac

Preberanie kandidátnych listín

Posledný termín na preberanie kandidátnych listín je 30. augusta 2022 v čase od 7,30 do 24,00 hodiny. Zapisovateľ MVK: Marta Výrosteková tel.051/4582315, obec.medzany@post.sk

Pozvánka na zasadnutie OZ 17.6.2022

Starosta obce Medzany v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XX. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa : 17. júna 2022 ( piatok ) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej a overovacej komisie a kontrola plnenia… Čítať viac

Zber elektroodpadu 6.5.2022

Dňa 6.5.2022 o 7,30 hodine uskutoční firma H+EKO zber elektroodpadu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom firmy bezproblémovú nakládku.

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.3.2022

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XIX.zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania platných pandemických opatrení, ktoré sa uskutoční dňa : 18. marca 2022 (piatok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice… Čítať viac

Pozvánka za zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A Starosta obce Medzany podľa zákona  o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ za účasti verejnosti za dodržania pandemických opatrení  na deň: 9. septembra  2021 (štvrtok) o 17,15 hodine v sále kultúrneho domu Medzany Program : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie a… Čítať viac

Všetky aktuality

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.