Územný plán

Textová časť

Grafická časť

Zverejnené 10. septembra 2021.
Bez úpravy .