Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Medzany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva

Lukáš Dzurov a Martina Dzurovová

30.3.2022

Začiatok účinnosti 31.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Lukáš Dzurov a Martina Dzurovová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zámenná zmluva Ing.Kijovský a obec Medzany

Ing.Peter Kijovský

29.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Ing.Peter Kijovský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

Futbalový klub Požiarnik Medzany

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Futbalový klub Požiarnik Medzany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31304753

Prílohy

Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

FÚRA s.r.o.

28.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytovaní služieb sep.odpad č.46-2020

Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

FÚRA s.r.o.

14.3.2022

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s VSD č.ZoP/2022/118-BZ

VSD a.s.

3.3.2022

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ VSD a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Ján Mathia

9.2.2022

Začiatok účinnosti 10.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Ján Mathia, Mária Gaľová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve E76708U01

Environmentálny fond

28.1.2022

Začiatok účinnosti 29.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č.E767 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Nájomná zmluva 202231

ID: 2022/31 – Anna Vaššová

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Anna Vaššová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva 202230

ID: 2022/30 – Ján Vaššo

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Ján Vaššo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva 202229

ID: 2022/29 – Erika Švecová

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Erika Švecová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva 202228

ID: 2022/28 – Tomáš Švec

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Tomáš Švec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy