Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Medzany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Ing. Štefan Fabian PhD.

2.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Ing. Štefan Fabian PhD.

Dodávateľ - Sídlo Údenárska 15, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme bytu

ID: 59/2022 – Obec Medzany

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kijovský František

Dodávateľ Obec Medzany

Dodávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Dodávateľ - IČO 17 149 002

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 62/2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o nájme

ID: 61/2022 – Eva Sopková

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Eva Sopková

Dodávateľ - Sídlo , 082 42 Janov

Dodávateľ - IČO 43492380

Prílohy

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb

ID: 60/2022 – Fúra s.r.o.

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Anderová Milota

12.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Anderová Milota, Kijovský Peter

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva

Anderko Patrik

12.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Anderko Patrik

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

BILSTAV PLUS s.r.o.

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ BILSTAV PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jána Bottu 7, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36797499

Prílohy

Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

29.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Východoslovenská energetika a.s.

23.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme suspenzora

Minerálne vody a.s.

23.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Medzany

Objednávateľ - Sídlo Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 17 149 002

Dodávateľ Minerálne vody a.s.

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 9, 081 86 Prešov

Dodávateľ - IČO 31711464

Prílohy