Zasadnutie OZ 15.12.2022

Zverejnené 12. decembra 2022.
Bez úpravy .