Zber elektroodpadu 6.5.2022

Dňa 6.5.2022 o 7,30 hodine uskutoční firma H+EKO zber elektroodpadu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili pracovníkom firmy bezproblémovú nakládku.

Zverejnené 5. mája 2022.
Bez úpravy .