Dodatok č. 1-2015 k VZN 1-2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a k VZN 5-2014,ktorým sa mení článok 10, bod 2.

Zverejnené
29. februára 2016
Kategória

Prílohy