Dodatok č.1 k VZN 3/2022

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 20. novembra 2022
Kategória

Prílohy