Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.5/2014, ktorým sa ustanovujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce