Dodatok č. 2 k VZN 4-2012 o podmienkach prideľovania bytov vo vlast. obce a určení výšky nájomného

Zverejnené
26. novembra 2015
Kategória

Prílohy