Dodatok č.2 k VZN č.4/2019

Zverejnené
10. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Prílohy