Dodatok č.3 k VZN č.4/2019

Zverejnené
20. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. novembra 2021 − 4. decembra 2021
Kategória

Prílohy