Dodatok č. 4 k VZN 4/2019-návrh

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. septembra 2022 − 11. októbra 2022
Kategória

Prílohy