Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
17. júna 2022
Kategória

Prílohy