Návrh dodatku č.5 VZN 4/2019

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Prílohy