Návrh rozpočtu na rok 2023-rekapitulácia obec a škola

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 26. januára 2023
Kategória

Prílohy