Návrh VZN 3/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 16. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2023

Prílohy