Návrh VZN č.1/2023 o určení normatívu fin.prostriedkov na rok 2023

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 26. januára 2023
Kategória

Prílohy