Rekapitulácia rozpočtu za obec a ZŠ na rok 2022

Zverejnené
19. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2022 − 18. apríla 2022
Kategória

Prílohy