Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
14. júna 2022
Kategória

Prílohy