VZN 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Medzany

Zverejnené
31. októbra 2013
Kategória

Prílohy