VZN 3/2021 o miest.daniach a poplatku za odpad na rok 2022

Zverejnené
20. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2022 − 30. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021/03

Prílohy