VZN č. 1-2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka

Zverejnené
31. októbra 2014
Kategória

Prílohy