Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2014 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a na stravovanie v zariadení školského stravovania