VZN č.1/2022 o určení času a miesta zápisu detí do Materskej školy

Zverejnené
19. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2022 − 18. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/01

Prílohy