VZN č.2-2014 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ

Zverejnené
31. decembra 2014
Kategória

Prílohy