VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a miestnom popl. za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za kal. rok 2016

Zverejnené
29. februára 2016
Kategória

Prílohy