VZN č.2/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ

Zverejnené
19. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2022 − 18. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/02

Prílohy