VZN č.2/2021 o zápise detí do 1.ročníka ZŠ

Zverejnené
16. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Prílohy