Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom ČOV