Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Medzany