VZN č. 3-2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Medzany

Zverejnené
31. októbra 2013
Kategória

Prílohy