VZN č.3/2022 o určení výšky normatívu na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce

Zverejnené
19. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. marca 2022 − 18. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/03

Prílohy