VZN č.4/2020 o miestnych daniach

Zverejnené
17. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. septembra 2022 − 11. októbra 2022
Kategória

Prílohy