VZN č. 5-2013 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

Zverejnené
30. júna 2014
Kategória

Prílohy