Preskočiť na obsah

VZN č.5-2014 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Medzany