VZN č.5-2014 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Medzany

Zverejnené
31. decembra 2014
Kategória

Prílohy