VZN č.5-2017 o miestnych daniach a m.poplatku za kom.odpady a dr.stav.odpady na rok 2018

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Prílohy