Preskočiť na obsah

VZN č.5-2017 o miestnych daniach a m.poplatku za kom.odpady a dr.stav.odpady na rok 2018