Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014